očima pseudoumělce.

Umělec: Nicolas Poussin
Pseudoumělec: PJ