Nespočet hrnečků a jeden blog.
Nespočet myšlenek a jeden hlas.
Nespočet snů a jeden život.
Pak taky nespočet červů a jedna mrtvola.

A jde se dál. Ty tu sedíš, trochu piješ a hniješ. Style Brunch. Jak fancy název blogu. A přesto to již úspěšně zahlcuje internet již od roku 2010, tady rovný čtyři roky. A započíná svůj pátý rok.
Krása.

Na čtvrtý rok bych tu měla snad už pouze modlitbu.

Pokud jsi křesťan:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno mé.
Přijď v království mé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi či na blogu
Názor a styl náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše hříchy,
jako i my si odpouštíme.
A uveď nás ve větší potěšení,
a zbav nás od všeho falešného.
Amen.

Pokud jsi muslim:

Brnuch je největší (4 x)Dosvědčuji, že není jiného Brunche kromě Style Brunche (2x)Dosvědčuji, že PJ je prorokem Brunche (2x)Pojďte rychle na Brunch (2x)Pojďte rychle k iluzi i realitě. (2x)Brunch je největší ze všech (2x)Není jiného Brunche kromě Style Brunche (2x)(text upraven podle příručky pravého muslima)

Pokud jsi budhista: 

(vycházející z budhistické modlitby pře jídlem)Největšímu učiteli, vzácné PJnejvětšímu ochránci, vzácné PJnejvetšímu průvodci, vzácné PJnabízím toto jakožto objeť, třem klenotům.(Strašně blbě se předělává modlitba polyteistického náboženství na monogamní)

Pokud jsi ateista:

O velký třesku a vy molekuly ve mne, dejte mi sílu a nadhled při čtení tohoto blogu. Vy energie v mém mozku, nepřehřejte se a neurazte, když čtete urážlivý text. Slibuji, že budu navštěvovat a přát Brunchi vše nejlepší se vší donucenou upřímností. Vím, že mě má PJ ráda a stejně tak já ji. Brunch budiž mým místem věčného odpočinku.Zdar!