Víkendové menu ve znamení vizuálna

Zveřejněno 10. 9. 2020

Vítejte u dalšího víkendového menu. Tentokrát to bude čistě vizuální zážitek, tak nasaďte #ootdcz a pořádný instaramový makeup a jdeme na to!

Selfie House Prague aneb nejvíc instagramfriendly místo v Praze

selfie house praha senovážné násměstí instagramfriendly místa

Instagarm / Adresa: Senovážné náměstí 1465/7, Praha

Navštivte místo, kde si nafotíte obsah na instagram na týdny dopředu. Vejdete do na první pohled nenápadné budovy na Senovážném náměstí, kde však již ve vstupu na Vás čeká hned několik míst na Vaše selfie. Bazén plný míčků, místnosti vzhůru nohama, selfie vězení i Mona Lisa s rouškou. To a mnohem víc. Vyražte se svými kamarádkami, vytáhněte přítelkyni nebo vyražte s rodinou. Zde zapomenete na čas.

selfie house praha senovážné násměstí instagramfriendly místa tom snikin

Za projektem stojí Tom Snikin, který původně chtěl vytvořit nějakou fotogenickou instagramfriendly kavárnu v Praze. Až z toho nakonec bylo jedno velké instagramfriendly místo.

Otevřeno je každý den od 10:00 do 19:00 a vstupné je 250 Kč pro dospělé a pro děti a studenty 150 Kč.

Mikuláš Medek: Nahý v trní

11. 9. 2020 – 10. 1. 2021

Mikuláš Medek Nahý v trní národní galerie výstava expozice

Národní galerie Praha otevírá po odmlce způsobené koronavirem 11. září výstavu s názvem Mikuláš Medek: Nahý v trní.
Retrospektiva nebývalých rozměrů bude prezentována hned ve třech objektech NGP, jádro výstavy se nachází ve Valdštejnské jízdárně.

Mikuláš Medek Nahý v trní národní galerie výstava expozice

Retrospekce malíře Mikuláše Medka patří k nejrozsáhlejším samostatným výstavám autora druhé poloviny dvacátého století, jakou kdy Národní galerie uspořádala. Probíhá souběžně ve Valdštejnské jízdárně, v Klášteře sv. Anežky České a ve Veletržním paláci. Má to své důvody vyplývající z výjimečného charakteru autorovy osobnosti, jeho mimořádného tvůrčího
rozpětí a vlivu, jenž měl na českou společnost, a ohlasu, který jeho předčasně uzavřené dílo stále vyvolává. Přestože se Medkovi již po roce 1989 věnovala zvýšená pozornost, v mnohém ohledu zůstává veřejnosti, zejména mladším generacím, stále neznámým autorem. Hloubkou uměleckého výrazu, šíří výtvarného záběru, schopností zobecnit proměnlivé pocity své doby se řadí – a dnes to můžeme z odstupu mnoha let tvrdit – po bok nejvýznamnějších malířů české výtvarné scény 20. století.

Mikuláš Medek Nahý v trní národní galerie výstava expozice

Prostorové možnosti Národní galerie umožnily, aby se výstava konala současně ve třech objektech, jejichž ráz odpovídá prezentovaným dílům. Zatímco ve Valdštejnské jízdárně je představena v devíti tematických oddílech autonomní část Medkova malířského díla od jeho počátků až po vlastní závěr, v Klášteře sv. Anežky České budou vystavena díla se sakrální
tematikou – Medkovy práce pro farnost v Jedovnicích (oltářní obrazy pro kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích, kapli Božského srdce Páně v Kotvrdovicích a čtrnáct zastavení křížové cesty pro kostel sv. Josefa v Senetářově). Ve Veletržním paláci jsou pak umístěny rozměrné
realizace pro Československé aerolinie (obraz pro kancelář ČSA v Damašku, nástěnná panó pro odbavovací halu ČSA v Košicích a tranzitní restauraci v nové budově Letiště Václava Havla v Praze).

Mikuláš Medek Nahý v trní národní galerie výstava expozice