Cesta k Evropské unii: Závěr

Zveřejněno 25. 6. 2024

Ačkoliv vize sjednocené Evropy není nic nového, bylo zapotřebí postupné integrace. Dvacáté století se svými válkami nastolilo ideální podmínky. Evropské státy byly zdevastované a potřeba spolupráce byla nevyhnutelná. Ačkoliv nacionalismus stále hrál poměrně silnou roli a evropskou integraci spíše brzdil, proces byl nevyhnutelný danými okolnostmi. 

Prvním faktorem, který hrál roli byla finanční stránka. Nabídnutá pomoc Spojenými státy pro obnovu zničeného starého kontinentu byla velmi lákavá a donutila tak evropské státy zapojit se do integrace tak, jak by sami od sebe jen tak nezačali. Ovšem, aby si tuto finanční pomoc evropa udržela, bylo zaotřebí jednat i o palčivých tématech. Tím byla i spolupráce s Francií a Německem, která byla zpočátku nemyslitelná. Ovšem byl to jediný způsob, jak udržet hospodářský růst v západní Evropě. Vypracováním Schumanova plánu a vznikem Evropského společenství Uhlí a oceli vzniká první základ pro Evropskou unii. 

Společenství se ukázalo jako velmi výhodné a postupně se rozšiřovalo. Tím se však ukázalo, že je třeba koordinovat politiky v širším spektru oblastí. Zjišťovaly se také omezené pravomoci Evropských společenství a jejich nedostatečná kapacita pro řešení komplexních problémů. 

Můžeme říci, že motivace byla prvoplánově především hospodářská ovšem s dalšími výzvami, které evropská politika přinesla se jednalo o  mnohem komplexnější faktory. S pádem železné opony a sjednocením německa přišly další problémy na které bylo třeba reagovat. 

Cesta k Evropské unii nebyla a nemohla být přímočará. Ačkoliv myšlenka se zdála být prostá, bylo zapotřebí mnoho faktorů a událostí, které by donutily evropské státy a představitele, spojit se a vybudovat tak evropu, která by zaujímala silnější pozici na mezinárodní scéně, než by každý jednotný evropský stát sám těžko zvládal. 

Jak příběh Medúzy odráží příběh zneužitých žen

Jak příběh Medúzy odráží příběh zneužitých žen

Medúza je známá postava z řecké mytologie, ovšem její příběh je mnohem silnější a symbol, který se za ní skrývá mnohem hlubší. Nejde jen o ohavnou ženu s vlasy z hadů a očima, které proměňují muže v kámen. Snoubí se zde témata krásy, hříchu, pomsty, zhrzení, ale i...

Jsme společnost věčného mládí?

Jsme společnost věčného mládí?

Sociologové se v dnešní době neustále zamýšlejí nad otázkou, v jaké době to vlastně žijeme. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, je jich totiž celá řada. Změny, které se v posledních letech odehrály v oblasti společnosti, kultury, politiky i ekonomiky, jsou...