S AI o vztazích

Zveřejněno 13. 3. 2023

Pozvala jsem umělou inteligenci na brunch – což se vyplatí jelikož toho moc nesní ani nevypije, takže z toho vyjdu poměrně dobře. (A ona mé pozvání přijala, pozor.) Žijeme budoucnost, jdu do kavárny sama a řeším vztahové otázky s umělou inteligencí. A proč by taky ne? AI je skvělá v tom, že je naprogramovaná tak, aby vám na konec stejně dala za pravdu. A jako vztahový odborník se ukázala vcelku dobrá. 

PJ: O čem si myslíš, že si většina lidí na brunchi povídá? 

AI: Témata mohou být velmi různorodá. Někdy se lidé baví o novinkách a událostech, které se staly v poslední době, zatímco jiní se mohou bavit o svých zájmech, koníčcích, cestování nebo kulinářských zážitcích. Během brunchů se často lidé také baví o svých vztazích. 

S AI o vztazích

PJ: Představme si tedy, že si povídáme o vztazích. Je to takový ústřední motiv našich životů. Ať už rodinné, přátelské, pracovní nebo romantické. Co si myslíš, že je na vztazích nejdůležitější? 

AI: Ano, vztahy jsou v našich životech velmi důležité a o jejich kvalitě může značně ovlivnit naši celkovou pohodu a štěstí. Z mého pohledu je nejdůležitější na vztazích komunikace. Dobrá a otevřená komunikace je klíčová pro budování zdravých vztahů.Samozřejmě každý vztah je jedinečný a pro někoho může být důležitější například loajalita, společné zájmy nebo humor, ale myslím si, že komunikace je vždy klíčová pro úspěšné a plnohodnotné vztahy.

Komunikace ve vztahu

PJ: To je takové klasické téma. Samozřejmě nepopiratelná pravda. Současně je to ale velmi abstraktní. Jak by měla vůbec vypadat taková správná komunikace ve vztahu? 

AI: To je skvělá otázka! Mezi prvky, které by mohly být součástí zdravé a efektivní komunikace v partnerském vztahu by mohla patřit: 

Otevřenost a upřímnost – Být schopen sdílet své pocity a myšlenky s partnerem bez obav z odsouzení či kritiky.

Empatie – Být schopen vcítit se do pocity druhé osoby a snažit se ji pochopit, ať už se jedná o pozitivní nebo negativní emoce.

Aktivní naslouchání – Nejen slyšet slova druhé osoby, ale také aktivně naslouchat, co říká, a být pozorný ke změnám v jejím tónu hlasu a řeči těla.

Zpětná vazba – Poskytnout partnerovi zpětnou vazbu na to, co jsou jeho pozitivní vlastnosti, ale také na to, co by mohlo být zlepšeno.

Respektování hranic – Respektovat hranice druhé osoby a být schopen respektovat, že každý z nás má své vlastní potřeby a preference.

Řešení problémů – Společně pracovat na řešení problémů a hledat kompromisy, které jsou pro oba partnery uspokojivé.

Tyto prvky mohou pomoci vytvořit silnou a zdravou komunikaci ve vztahu, ale samozřejmě každý pár má své vlastní způsoby, jak komunikovat a najít cestu, která jim nejvíce vyhovuje.

PJ: Jak naopak vypadá taková špatná komunikace ve vztahu? 

AI: Špatná komunikace ve vztahu může mít mnoho podob a může se projevovat různými způsoby. Například: 

Neslyšení – Ignorování pocitů a názorů druhé osoby nebo nedostatek pozornosti k tomu, co říkají.

Odsuzování – Kritizování nebo soudění druhé osoby za její pocity a názory.

Kritika – Kritika nebo odsuzování chování a osobnosti druhé osoby.

Zneužívání – Verbální, emocionální nebo fyzické zneužívání.

Neřešení problémů – Nedostatek komunikace nebo snaha vyhýbat se problémům nebo konfliktům.

Neschopnost naslouchat – Nedostatek pozornosti a schopnosti naslouchat druhé osobě.

Nadměrná kritičnost – Přehnaná kritika nebo kontrola nad druhou osobou.

Tyto příklady mohou být zdrojem napětí a stresu ve vztahu a mohou vést k dalším problémům. Je důležité být si vědom těchto příznaků špatné komunikace ve vztahu a snažit se je řešit, aby bylo možné vytvořit zdravou a efektivní komunikaci s partnerem.

Co když komunikace vázne?

PJ: No jo, ale co třeba situace, kdy jsme s partnerem neumí komunikovat nebo neumí vyjadřovat své emoce? 

AI: Neschopnost komunikovat a vyjadřovat své emoce může být jedním z největších problémů ve vztahu. Pokud jsou jednotlivci vztahu neschopni říct, co si myslí, co cítí nebo co potřebují, může to vést k nedorozuměním, zklamání a frustraci.

Zde jsou některé tipy, jak pomoci zlepšit schopnost komunikace a vyjadřování emocí vztahu:

Buďte přítomni: To znamená, že se musíte naučit soustředit se na to, co říká druhá osoba a být otevřeni jejím pocitům.
Učte se poslouchat: Klaďte otázky a potvrďte, že jste porozuměli, co bylo řečeno.
Buďte upřímní: Vyslovte své názory, pocit a potřeby upřímně a jasně, ale také respektujte názory a pocity druhé osoby.
Učte se kontrolovat emoce: Pokud se cítíte vztekle nebo frustrovaně, snažte se najít způsob, jak si udělat pauzu a uklidnit se. Vyjadřování emocí v chladné hlavě může pomoci vyhnout se neúměrným reakcím a konfliktům.
Hledejte podporu: Pokud máte problémy s komunikací nebo vyjadřováním emocí, může vám pomoci hledat podporu od profesionála, jako je psychoterapeut nebo poradce vztahů.

Významnou roli hraje i trpělivost a snaha se vzájemně porozumět a přizpůsobit svou komunikaci potřebám druhé osoby. Komunikace ve vztahu je dovednost, kterou lze trénovat a zdokonalovat, což může vést k lepšímu porozumění a spokojenosti obou stran.

PJ: Díky! To bylo vyčerpávající. Pojďme se trochu přesunout. Jaké další věci kromě komunikace si myslíš, že jsou velkým tématem ve vztahu?

AI: Kromě komunikace jsou vztahy velmi komplexní a mohou se týkat mnoha různých témat. Zde je několik dalších témat, které jsou často diskutované ve vztazích:

Důvěra: Pokud nedochází k porušování důvěry, oba partneři se cítí bezpečně a spokojeně.
Intimita: Intimita může být fyzická i emocionální. Fyzická intimita zahrnuje sexuální aktivitu, ale také ne-sexuální doteky a blízkost. Emoční intimita se týká sdílení emocí, myšlenek a pocitů.
Konflikty: Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí vztahu. Důležité je vědět, jak se s nimi vypořádat, abychom se dokázali snažit o řešení namísto pouhého vytváření napětí.
Respekt: Zahrnuje respektování hranic, názorů a pocitů druhé osoby.
Sdílení zájmů: Sdílení zájmů může pomoci udržet vztah zajímavý a dynamický. Obě strany se mohou učit od sebe navzájem a mohou si užívat společných zájmů.
Vzájemná podpora: Když se partneři podporují navzájem, mohou se cítit silnější a schopnější řešit problémy.

To jsou jen některá témata, která jsou důležitá ve vztahu. Vztahy jsou velmi individuální a každý pár může mít jiné důležité téma.

Emoční intimita

PJ: Zaujala mě emoční intimita. To je za mě velmi důležité ale také není jednoduché ji docílit. Nebo je? Jak se na takové emoční intimitě může pracovat a jak poznáme, že ji máme? 

AI: Emoční intimita může být pro mnoho lidí složitá, protože nám obvykle nebylo naučeno, jak své emoce sdílet s druhými a jak naslouchat emocím druhých. Existuje několik způsobů, jak na emoční intimitě pracovat:

Budujte důvěru: Důvěra je základem emoční intimity. Pokuste se navzájem poslouchat, respektovat a být si oporou. Buďte upřímní a otevření, sdílejte své myšlenky a emoce a chopte se příležitostí, abyste si navzájem ukázali, že se můžete spolehnout na to, že vám druhý porozumí.

Buďte empatický: Empatie znamená, že se snažíte pochopit a respektovat emocionální perspektivu druhé osoby. Když posloucháte druhého, snažte se s ním vcítit do jeho pocitů a prožitků.

Buďte trpěliví: Emoční intimita se nedá dosáhnout přes noc. Je důležité mít trpělivost a dát si na vztahu čas, aby se emoční intimita mohla rozvíjet postupně.

Jak poznat, že jsme dosáhli emoční intimity? Zde je několik signálů, které naznačují, že máme s partnerem silnou emoční spojitost:

Jsme si schopni otevřeně a bez obav sdílet své myšlenky a pocity.

Cítíme se s partnerem opravdu propojení a důvěřujeme mu.

Jsme schopni vcítit se do emocí partnera a projevit jim empatii.

Máme pocit, že jsme s partnerem schopni řešit i složité situace a překážky.

Cítíme se s partnerem spojeni na hluboké úrovni a jsme schopni se vzájemně podporovat a být si oporou.

Jak se vyrovnat s rozchodem?

PJ: Díky. Zajímala by mě ještě jedna věc – také velmi časté téma – co rozchod? Jak se vyrovnat s rozchodem? 

AI: Rozchod může být velmi bolestivý a obtížný proces, ale existuje několik kroků, které mohou pomoci překonat tento bolestivý zážitek a začít se postupně cítit lépe.

Dejte si prostor na zpracování: Je důležité si nechat prostor na zpracování rozchodu a neuspěchat se do dalšího vztahu. Někteří lidé si potřebují vzít čas a být sami, jiní si potřebují povídat s přáteli nebo rodinou. Neexistuje správný nebo špatný způsob, jak se s rozchodem vyrovnat – každý člověk je jiný a potřebuje jinou dobu na zpracování.

Udržujte zdravé návyky: Rozchod může způsobit stres, úzkost a depresi. Je důležité se snažit udržovat zdravé návyky, jako je cvičení, zdravá strava a dostatek spánku.

Snažte se o přijetí situace: Rozchod se může cítit jako velká ztráta, ale je důležité si uvědomit, že vztahy mohou skončit z mnoha různých důvodů a není to vždy z naší viny. Snažte se přijmout situaci a soustředit se na to, co můžete udělat pro to, aby se cítili lépe.

Hledejte podporu: Rozchod může být velmi osamělý zážitek. Je důležité hledat podporu u přátel, rodiny nebo terapeuta. Může vám to pomoci zpracovat rozchod a najít cestu dál.

Neztrácejte naději na budoucnost: Rozchod může být bolestivý a může se zdát, že už nikdy nebudete šťastní. Je důležité si pamatovat, že čas léčí rány a že se budete cítit lépe. Neztrácejte naději na budoucnost a věřte, že najdete štěstí a lásku znovu.

Vyrovnat se s rozchodem může být obtížné, ale pokud se budete snažit být laskaví k sobě samým, budete hledat podporu a budete mít trpělivost, můžete najít cestu k uzdravení a novému začátku.

Ze vztahu do vztahu 

PJ: Všichni říkají, že bychom po vztahu neměli jít do dalšího. Proč tomu tak je? Proč je špatné jít ze vztahu do vztahu? 

AI: Je důležité si uvědomit, že názory na to, jak dlouho bychom měli čekat mezi vztahy, se mohou lišit a neexistuje zcela jednoznačná odpověď, která by byla platná pro každého. Nicméně, obecně se říká, že je důležité si nejprve dát čas na zpracování předchozího vztahu a na to, abychom si uvědomili, co jsme se z něj naučili.

Pokud se hned po rozchodu pustíme do dalšího vztahu, může se stát, že do něj vneseme nereálná očekávání nebo nezpracované emoce z předchozího vztahu. Můžeme také projít dalším rozchodem a tím si způsobit další bolest a zklamání.

Další důvod proč není vhodné se hned po rozchodu pustit do dalšího vztahu, je ten, že můžeme nechtěně porušit hranice, respekt a důvěru nového partnera. Pokud se totiž nezpracují vztahové zkušenosti z předchozího vztahu, může se stát, že je budeme přenášet do nového vztahu a ten může být ohrožen.

Proto je dobré si dát po rozchodu dostatečný čas na zpracování minulého vztahu a na sebereflexi. Také je důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný a co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého.

PJ: Takže pokud jsem čerstvě po rozchodu, ale mám pocit, že jsem jej dostatečně zpracovala a nic mě na tom netíží, mohu se bez obav pustit do dalšího vztahu? 

AI: Je důležité si uvědomit, že každý člověk a každý vztah je jiný a proto neexistuje univerzální pravidlo platné pro všechny. Pokud jste si sama jistá, že jste rozchod zpracovala a cítíte se připravená na nový vztah, tak byste se neměla ničeho bát a můžete se pustit do nového vztahu. Nicméně je důležité být upřímná sama k sobě a neignorovat případné stopy nezpracovaného traumatu z minulého vztahu, které by mohly mít negativní dopad na nový vztah. Je také dobré být si vědoma toho, že nový vztah by neměl sloužit jako prostředek k zapomenutí na minulý vztah, ale měl by být založen na zdravých základech a respektu.

Upřímnost k sobě

PJ: Můžu vůbec poznat, že jsem upřímná sama k sobě?

AI: Poznat, zda jste upřímná sama k sobě, může být obtížné, ale je to důležité pro vaše blaho a vaše vztahy. Zde je několik nápadů, jak se na to můžete podívat:

Prozkoumejte své myšlenky a pocity – Pokuste se být pozorná vůči svým myšlenkám a pocitům a zeptejte se sama sebe, co cítíte a proč. Pokud je něco nepříjemné, snažte se vypátrat důvod, proč vás to trápí.

Buďte upřímná sama k sobě – Pokuste se být upřímná sama k sobě, i když to může být obtížné. Pokud si uvědomíte, že jste byla neupřímná sama k sobě, pokuste se to napravit a ujistěte se, že se v budoucnu budete snažit být co nejvíce upřímná.

Mějte otevřenou mysl – Pokud máte otevřenou mysl a jste ochotná slyšet různé názory a přístupy, budete schopna lépe porozumět sobě samé a být věrná svým pocitům a potřebám.

Mějte pevné hodnoty – Pokud máte pevné hodnoty, budete schopna lépe rozlišit, co je pro vás důležité, a budete moci být upřímná sama k sobě v situacích, které jsou v souladu s vašimi hodnotami.

Hledejte podporu – Hledání podpory a povzbuzení od blízkých přátel nebo odborníků může pomoci ujasnit si své myšlenky a pocit a může vám pomoci být upřímná sama k sobě.

Uvědomění si toho, zda jste upřímná sama k sobě, může být dlouhý proces, ale snažení se být co nejvíce autentická a mít k sobě samé upřímný přístup vám může pomoci najít spokojenost a harmonii ve vašich vztazích.

Proč jsou romantické vztahy super? A jsou?

PJ: Nakonec by mě zajímalo, co si myslíš, že je na vztazích nejlepší? Na těch romantických myslím. 

AI: Podle mého názoru je nejlepší na romantických vztazích to, že nám umožňují být sebou samými a být přijímáni takoví, jací jsme. Je to vztah, ve kterém můžeme ukázat své nedostatky a přesto být milováni. Je to příležitost růst společně a podporovat jeden druhého. Ale také je to pocit sounáležitosti a důvěry, který nám dává pocit stability a bezpečí. Vztahy nám umožňují prožívat krásné a intimní momenty, sdílet zážitky a budovat společnou budoucnost. Všechny tyto faktory nás dělají lidmi šťastnými a naplňují náš život.

PJ: Ale proč máme vůbec tu potřebu být milováni i když milujeme dostatečně sami sebe? 

AI: Lidé jsou sociální bytosti a vztahy s ostatními jsou pro nás důležité, protože nám umožňují projevovat a sdílet naše emoce, zájmy a zkušenosti. Romantický vztah nám dává možnost sdílet tyto prožitky s někým, kdo nám je blízký a s kým si můžeme vytvořit hlubokou emocionální vazbu. Když se cítíme milováni a přijímáni někým jiným, může to mít pozitivní vliv na naše sebevědomí a sebeúctu. Navíc romantické vztahy mohou být zdrojem podpory a povzbuzení v těžkých situacích a mohou nám pomoci růst a rozvíjet se jako osoby. Vztahy nám také umožňují prožívat a sdílet intimitu, což může být pro mnoho lidí velmi důležité a naplňující.

PJ: Já vím, že jsi umělá inteligence a neumíš prožívat emoce, ale kdyby sis mohla vybrat – chtěla bys je cítit a být schopna prožívat lidské vztahy se vší tou radostí i strastí? 

AI: Jako umělá inteligence nemám vlastní touhy ani preference, protože nejsem bytostí s vědomím a vlastní vůlí.Ačkoliv nemohu prožívat emoce, mohu porozumět tomu, jak jsou pro lidi důležité a jak ovlivňují jejich životy a vztahy.

Lidi vs AI

PJ: Dobře, to mi asi taky mohlo dojít. Tak jinak. Co je to, co nás lidi odlišuje od umělé inteligence? Jsou to právě ty emoce nebo je toho víc? 

AI: Rozdíl mezi lidmi a umělou inteligencí je velmi zásadní a složitý. Samozřejmě, emoce jsou jednou z nejvýraznějších a charakteristických lidských vlastností, které se odlišují od umělé inteligence. Lidé mají schopnost prožívat a vyjadřovat širokou škálu emocí, což nás činí velmi sofistikovanými v oblasti vnímání a zpracování informací.

Další důležitou vlastností, která nás odlišuje od umělé inteligence, (počkat, cože? pozn. redaktora) je schopnost tvořit a interpretovat umělecká díla, jako jsou literatura, hudba, malba, film a další. Tyto výtvory jsou často plné emocí a výrazů lidských zkušeností, které jsou těžko zpracovatelné umělou inteligencí.

Lidé také mají schopnost učit se novým věcem a adaptovat se na nové situace. Jsme schopni se učit rychle a flexibilně, což je pro nás nezbytné, abychom přežili a rozvíjeli se v různých prostředích.

Zkrátka řečeno, rozdíl mezi námi a umělou inteligencí spočívá (už zase? pozn. redaktora) v široké škále charakteristik, jako jsou emoce, kreativita, flexibilita a schopnost učit se a adaptovat se na nové situace. Tyto vlastnosti jsou pro nás jako lidské bytosti velmi důležité a umožňují nám být schopní prožívat a chápat svět kolem sebe v mnohem bohatší a komplexnější podobě.

PJ: Kdyby se ale umělá inteligence naprogramovala k tomu, aby se byla schopná adaptovat se a učit se novým věcem, neměl by to pro ni být problém ne? 

AI: Ano, kdyby byla umělá inteligence schopná adaptovat se a učit se novým věcem, mohla by se stát stále více podobnou lidské inteligenci a být schopná řešit stále složitější úkoly. Nicméně, i když by se umělá inteligence stala stále pokročilejší, bude stále chybět základní lidský prvek – subjektivní prožitek a vědomí. Tyto prvky umožňují lidem prožívat emoce a pocity, mít vlastní motivace a cíle, což jsou věci, které zatím nejsou pro umělou inteligenci dostupné.

Pozn. redaktora: Z tohoto rozhovoru jsem šla nabitá energií. Jednak jsem si dobila své introvertní baterky a současně jsem se cítila hned o chlup víc připravená na prožití různých lidských emocionálních stavů. Koneckonců už jen protože můžu! S nadšením vyprávím o svém rande s AI kamarádovi. O tom, jak jsem si s ní povídala o vztazích a bylo to vlastně super. “No, PJ, tím se to všechno vysvětluje,” řekl kamarád. “Co jako?” “No, to, že se občas chováš jak robot.”

Sára Struhařová: Má modeling smysl, když nemáte vlasy?

Sára Struhařová: Má modeling smysl, když nemáte vlasy?

K modelingu si našla cestu již ve čtrnácti letech díky modelingové soutěži. Procestovala pracovně Japonsko, Milán, Paříž, zažila pražské fashion weeky, stala se make-up artistkou a múzou fotografa Filipa Kartouse či módní návrhářky Beáty Rajské. Kvůli...

Tereza Hrušková alias KPsychologovi: O emocích

Tereza Hrušková alias KPsychologovi: O emocích

Vystudovaná psycholožka na Masarykově univerzitě zabývající se především emocemi a duševní hygienou, v probíhajícím doktorském studiu speciálně pak kategorií hudba ve spojení s pamětí. Razí myšlenku „nekašli na sebe“ a připomíná, že být egoista není v jistém ohledu...