Toyen – Snící rebelka v Praze

Zveřejněno 8. 4. 2021

Národní galerie Praha bude od 9. dubna hostit dílo jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň 20. století – Toyen. Výstava vyzvedne kromě důležitých etap tvorby umělkyně (od prvních krajin, přes artificialismus – hnutí, které založila v Paříži společně se Štyrským, – až po její hlavní surrealistické obrazy) také zásadní témata z jejího díla, jako je poezie, příroda, erotika či alchymie. Ukáže obrazy, kresby a koláže, ale i bohatou ilustrátorskou práci ze sbírek českých a evropských muzeí a soukromých kolekcí, a rovněž díla,
která Toyen darovali přátelé a slavní umělci či básníci jako Yves Tanguy, Victor Brauner, André Breton a další.

Tento výstavní projekt, jež je výsledkem spolupráce s Hamburger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées, se poprvé v historii představí ve třech evropských městech.

Výstava s podtitulem Snící rebelka měla být pro veřejnost otevřena 9. dubna ve Valdštejnské
jízdárně v Praze
. S ohledem na přetrvávající opatření bude však ještě trpělivě čekat, než přivítá
první návštěvníky. Do té doby se s Toyen budou zájemci potkávat alespoň prostřednictvím různých
online přenosů.

Kdo je Toyen?

Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová (1902–1980), patří k nejoriginálnějším a nejznámějším
českým umělkyním 20. století. Ještě za svého života se proslavila i ve Francii, kde trvale žila od
roku 1947. Výrazná tvorba a neotřelé životní postoje vzbuzují po celém světě zájem o její osobu i
práci. Za šedesát let své kontinuální tvůrčí činnosti a úzkého kontaktu s vůdčími básníky a mysliteli
své doby vytvořila mnohovrstevnaté a průkopnické dílo.

Koncepci současného mezinárodního projektu, jehož cílem je představit a znovu připomenout dílo
umělkyně v co nejucelenější podobě, vytvořily kurátorky Anna Pravdová, Annie Le Brun
a Annabelle Görgen-Lammers. Na spolupráci se podílejí tři prestižní instituce – Národní galerie
Praha, Hamburger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées.

Výstava v Praze, Hamburgu i Paříži

„Výstavy v Praze, Hamburku a Paříži budou mít každá svou podobu v závislosti především na
muzejním kontextu jednotlivých měst. Všechny jsou ale výsledkem postupně prohlubované
spolupráce. Velký dík patří především zapůjčitelům uměleckých děl a řady dalších osob, které
zásadním způsobem přispěly v různých etapách k jeho zdařilé realizaci. Bez hlubokého
porozumění významu tohoto projektu, jenž Toyen představuje z nového úhlu pohledu, by společný
záměr zůstal jen na papíře,“
říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Praha – Valdštejnská jízdárna

„Výstava ve Valdštejnské jízdárně bude rozdělena do časových úseků reflektujících důležité etapy
tvorby Toyen – artificialismus, první surrealistické období ve třicátých letech, druhou světovou
válku, její pařížský exil po roce 1947 a účast na akcích francouzské surrealistické skupiny,
i spolupráci s Éditions Maintenant. Zdůrazní rovněž témata jako poezii, přírodu, erotiku, alchymii,
analogii, sen a noc. Představeny budou nejen obrazy, kresby a koláže, ale i bohatá ilustrační
tvorba. Zaměřujeme se také na zásadní spolupráci Toyen s přáteli jak z pražské, tak pařížské
surrealistické skupiny, ať už to byli malíři či básníci: Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, André
Breton, Benjamin Péret, Radovan Ivšić, Annie Le Brun a další,“
vysvětluje kurátorka Anna
Pravdová.

„Díla budou zapůjčena z českých a evropských muzeí i soukromých sbírek,“ dodává
kurátorka.

Zbyněk Baladrán přispěl k výstavě svým unikátním architektonickým řešením, stejně jako Robert
V. Novák, jenž je autorem výstavní grafiky.

Toyen, Na zámku La Coste, 1943, NGP
Toyen, Na zámku La Coste, 1943, NGP

U příležitosti výstavy vychází rozsáhlý bohatě ilustrovaný stejnojmenný monografický katalog ve
čtyřech jazykových mutacích, z toho česká a anglická verze v pražské premiéře. Na jeho přípravě
se podíleli autoři z celého světa, kteří přinesli svůj jedinečný pohled na tvorbu Toyen. Připravena je
také především vizuálně založená publikace pro menší i větší diváky Obrazy do kapsy, což je třetí
díl z ediční řady NGP.

K výstavě se váže řada vzdělávacích a veřejných programů, zprostředkovávající výtvarné myšlení,
tvorbu a imaginaci Toyen. Součástí projektu budou online přednášky domácích a zahraničních
odborníků či kreativní dílny. Výstavní prostory rovněž nabídnou interaktivní studio, kam mohou
návštěvníci v rámci prohlídky zavítat.

V souladu se strategií NGP zaměřenou na hledání způsobů, jak oslovit širší publikum, budou
i nadále pokračovat online programy a na sociálních sítích budou zveřejňována videa
s kurátorskými komentáři k vybraným dílům, program pro děti či komentovaná prohlídka
výstavou, kterou v premiéře uvede ČT art.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie
Praha, kde bude postupně aktualizován.