Z krve můžu a ze slz žen,

tak jako fénix z popela,
roztáhl národ svá křídla.
Jen minuta ticha za tatíčka Masaryka
a další za ty beze jména,
Protože dnes bije jiná nota.
Znovu ztracen, bez domova,
malý český člověk,
co kope kolem sebe a toužebně volá.
Zapomenuty byly činy,
krev již zasychá.
Dříve tak hrdý
národ se hrbí.
Jen hudba zbyla.
Hudba básníkova.